image
wowy 0
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMOFARM CỬU LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN SOMOFARM CỬU LONG

Khóm 3, Cái Nhum, Mang Thít, Vĩnh Long

089 6164 555

somofarmcuulong@somogroup.vn

Thông tin doanh nghiệp
Tên công ty CÔNG TY CỔ PHẦN SOMOFARM CỬU LONG
Email somofarmcuulong@somogroup.vn
Website https://www.facebook.com/somofarmcuulong
Số điện thoại 089 6164 555
Fax
Địa chỉ Khóm 3, Cái Nhum, Mang Thít, Vĩnh Long
Thông tin pháp lý
Tên người đại diện
Năm thành lập 01/01/1970
Mã số thuế
Loại hình kinh doanh
Số giấy phép kinh doanh
Ngày cấp giấy phép 01/01/1970
Nơi cấp giấy phép
Liên hệ với doanh nghiệp