image
wowy 0
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Doanh nghiệp tư nhân chế biến thực phẩm và thương mại Hồng Hương

Doanh nghiệp tư nhân chế biến thực phẩm và thương mại Hồng Hương

số 96, ấp An Thành, xã An Bình, huyện Long hồ, tỉnh Vĩnh Long, An Bình, Long Hồ, Vĩnh Long

02703858913

dntn.honghuong@gmail.com

Thông tin doanh nghiệp
Tên công ty Doanh nghiệp tư nhân chế biến thực phẩm và thương mại Hồng Hương
Email dntn.honghuong@gmail.com
Website
Số điện thoại 02703858913
Fax
Địa chỉ số 96, ấp An Thành, xã An Bình, huyện Long hồ, tỉnh Vĩnh Long, An Bình, Long Hồ, Vĩnh Long
Thông tin pháp lý
Tên người đại diện
Năm thành lập 01/01/1970
Mã số thuế
Loại hình kinh doanh
Số giấy phép kinh doanh
Ngày cấp giấy phép 01/01/1970
Nơi cấp giấy phép
Liên hệ với doanh nghiệp