Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia tại Công văn số 10092/VPCP-V.I ngày 22/9/2017 về tình hình sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Ngày 02/10/2017 Bộ Công Thương dã có Công văn số 9151BCT-QLTT về việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

Trong đó yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan tiến hành rà soát, phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng để có biện pháp tuyên truyền, quản lý, giám sát nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về buôn lậu, hàng giả, kém chất lượng, gian lận thương mại,… đối với các mặt hàng này.

Quốc Ái