Thông báo thời gian tổ chức đối thoại, giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp

Buổi đối thoại được tổ chức vào ngày 02/10/2017 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thông báo thời gian tổ chức đối thoại, giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp

Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước để nắm bắt, chia sẽ và có những giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh đúng quy định của pháp luật; xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước nhằm tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng cũng như thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; ngày 12/9/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND tổ chức đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quý III/2017.

Buổi đối thoại được bắt đầu từ 7h30 sáng ngày 02/10/2017 (thứ hai) tại Văn phòng UBND tỉnh, số 88 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TPVL, tỉnh Vĩnh Long với thành phần tham gia gồm: Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; Trung tâm xúc tiến Thương mại; Trung tâm thông tin xúc tiến Du lịch; đại diện Hội, Hiệp hội ngành nghề trên địa bàn tỉnh, Liên minh hợp tác xã; đại diện các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh tham gia đối thoại; Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long, Thông tấn xã – Phân xã Vĩnh Long và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh./.

Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước để nắm bắt, chia sẽ và có những giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh đúng quy định của pháp luật; xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước nhằm tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng cũng như thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; ngày 12/9/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND tổ chức đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quý III/2017.

Buổi đối thoại được bắt đầu từ 7h30 sáng ngày 02/10/2017 (thứ hai) tại Văn phòng UBND tỉnh, số 88 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TPVL, tỉnh Vĩnh Long với thành phần tham gia gồm: Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; Trung tâm xúc tiến Thương mại; Trung tâm thông tin xúc tiến Du lịch; đại diện Hội, Hiệp hội ngành nghề trên địa bàn tỉnh, Liên minh hợp tác xã; đại diện các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh tham gia đối thoại; Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long, Thông tấn xã – Phân xã Vĩnh Long và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh./.

Quốc Ái