Tổ chức đối thoại, giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đối thoại, giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quý II/2019 (lần thứ 10) vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 28/6/2019 tại Hội trường A, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, số 88, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long
Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, các hội, Hiệp hội, ngành nghề, các cơ quan bào chí trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước để nắm bắt, chia sẻ và có những giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh,… thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh đúng quy định của pháp luật.
 
Quốc Ái