Vĩnh Long – Xây dựng mô hình thí điểm tiêu thụ cam sành

Sở Công Thương đã xây dựng Đề cương Dự án mô hình thí điểm tiêu thụ cam sành và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 27/11/2018.

Vĩnh Long – Xây dựng mô hình thí điểm tiêu thụ cam sành

Vĩnh Long, đa dạng về các chủng loại mặt hàng nông sản, tuy nhiên, trong những năm gần đây, diện tích cây cam sành của tỉnh Vĩnh Long không ngừng tăng lên, hiện có trên 8.000 ha trồng cam sành, sản lượng đạt trên 99.000 tấn/năm. Tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng nhãn hiệu “Cam sành Tam Bình” và đã được cấp giấy chứng nhận. Đây là loại cây ăn quả đặc sản mang lại hiệu quả kinh tế cao, được ngành nông nghiệp tỉnh quy hoạch thành các vùng chuyên canh ở huyện Tam Bình, Trà Ôn… Riêng mô hình đưa cây cam sành trồng trên đất lúa được tỉnh Vĩnh Long khuyến khích trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng vì cho hiệu quả cao so với trồng lúa. Tuy nhiên, vẫn cồn một số mô hình chưa đạt hiệu quả, đồng thời với sản lượng cam sành liên tục tăng như hiện nay, nếu không xây dựng được chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sẽ dẫn đến tình trạng cung vượt quá cầu hay được mùa, rớt giá…

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có mạng lưới thu mua nông sản khá đa dạng, phố biến nhất là mạng lưới thương nhân có vai trò quan trọng trong mua bán hàng hóa nông sản của nhà nông, các mạng lưới thu mua nông sản còn lại là hệ thống doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ liên kết sản xuất… với 4 hình thức tiêu thụ sản phẩm là thương lái mua tại nhà, vườn (đây là hình thức phổ biến và chiếm 85-90%); hình thức tập trung ở chợ đầu mối; bán tại chợ; ký kết hợp đồng tiêu thụ.

Tuy nhiên, giữa các khâu chưa có mối liên hệ chặt chẽ; hay nói cách khác là các khâu trong chuỗi giá trị sản phẩm chưa có sự liên kết chặt chẽ. Hệ quả là người sản xuất và người tiêu dùng luôn chịu thiệt, chi phí lưu thông gia tăng, chất lượng sản phẩm giảm; sản xuất trong tình trạng tự phát, chưa hình thành vùng tập trung với quy mô lớn hay sản xuất theo hình thức tập thể Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Doanh nghiệp với thương hiệu, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc chưa được đầu tư đúng mức.

Trong điều kiện kinh tế phát triển như hiện nay, với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm cũng như mức độ an toàn về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong sản phẩm nông nghiệp nói chung và trái cam nói riêng. Để giảm chi phí cho nông dân, góp phần tăng lợi nhuận, xây dựng thương hiệu, tăng chất lượng quả cam, tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời thực hiện theo Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010 – 2015, định hướng đến năm 2020”, Sở Công Thương đã đề xuất xây dựng mô hình thí điểm (Doanh nghiệp – Hợp tác xã – Nông dân) tiêu thụ cam sành và cung ứng vật tư nông nghiệp, được Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương thực hiện (tại Công văn số 4216/BCT-TTTN ngày 29/5/2018 của Bộ Công Thương Công văn s 3000/UBND-KTN ngày 17/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Quốc Ái