image
wowy 0
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Doanh nghiệp Senegal tìm đối tác trong lĩnh vực bảo quản nông sản

Công ty Novisag của Senegal (hoạt động trong lĩnh vực thiết bị làm lạnh) muốn tìm kiếm đối tác Việt Nam trong vấn đề bảo quản các sản phẩm nông nghiệp.

Doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với:

Ông Mbaye Gadiaga

Công ty Novisag

Điện thoại: 00778240549/00764233089

Email : novisag.gadiaga@gmail.com