image
wowy 0
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Quy chế Sàn giao dịch thương mại điện tử ngành công thương Vĩnh Long

 

Quy chế sử dụng

Quy chế sàn giao dịch thương mại điện tử ngành công thương Vĩnh Long

 

UBND TỈNH  VĨNH LONG

SỞ CÔNG THƯƠNG

_____________________

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________
Vĩnh Long, ngày  24  tháng  3  năm 2017

 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE  CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

(website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn)

 

              I.     Nguyên tắc chung

-       Quy chế này áp dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân đăng ký là thành viên của  website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn.

          II.     Những quy định chung

-       Sàn giao dịch thương mại điện tử ngành công thương Vĩnh Long có website thương mại điện tử www.trade.vinhlong.com.vn do Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long xây dựng và phát triển (sau đây gọi tắt là website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn). Thành viên trên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn là thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân hoạt động hợp pháp, được Ban biên tập, quản trị website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn và các bên liên quan cung cấp. Từ “dịch vụ” bao gồm tất cả các dịch vụ do website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn cung cấp hoặc liên quan đến website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn.

-       Bản Quy chế này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tạo lập gian hàng giới thiệu hoặc buôn bán sản phẩm được thực hiện trên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn tại địa chỉ chính thức www.trade.vinhlong.gov.vn hoặc www.thuongmai.vinhlong.gov.vn

-       Thành viên đăng ký thành công tài khoản sử dụng phải được kích hoạt tài khoản trước khi thực hiện các giao dịch trên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn thông qua sự kiểm duyệt của Ban biên tập trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày đăng ký. Để được kích hoạt tài khoản sau khi đăng ký, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên hệ Ban biên tập bằng một trong các hình thức sau: Điện thoại: 0703 501 927 hoặc 0703 834 991. Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày đăng ký thành công, nếu tài khoản đã đăng ký không được kích hoạt để sử dụng, Ban biên tập website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn sẽ xóa vĩnh viễn tài khoản đăng ký của thành viên này.

-       Định nghĩa chung:

+ Người bán/bên chào bán: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn bao gồm: tạo lập gian hàng, đăng tin giới thiệu sản phẩm, giới thiệu về công ty. Người bán bắt buộc phải đăng ký tài khoản.

+ Người mua/bên chào mua: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng “chào bán” trên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn. Người mua có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký. 

+ Thành viên: là bao gồm cả người bán lẫn người mua. 

-       Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ thông qua thỏa thuận hoặc hợp đồng không trái với qui định của pháp luật. 

-       Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật. 

-       Tất cả các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và những nội dung trong Quy chế của website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn.

       III.     Quy trình giao dịch

3.1. Quy trình dành cho người mua hàng

Cách thức mua hàng trên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn

Website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn được xây dựng nhằm hỗ trợ cho khách hàng có nhu cầu tham khảo, tìm kiếm thông tin mua sắm hàng hoá, sử dụng dịch vụ.  Khi có nhu cầu tham khảo, tìm kiếm thông tin mua hàng, sử dụng dịch vụ trên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn khách hàng thực hiện theo các bước như sau:

-       Bước 1: Sau khi đã xem thông tin về sản phẩm, nhà cung cấp sản phẩm, nếu người mua có nhu cầu mua sản phẩm hoặc tìm kiếm thông tin thêm thì ấn vào  nút “Liên hệ”.

-       Bước 2: Người mua cần điền đầy đủ thông tin người liên hệ để người bán liên với bạn một cách nhanh chóng hoặc liên hệ trực tiếp với người bán theo thông tin được đăng tải trên Sàn.  

-       Bước 3: Cuộc giao dịch sẽ diễn ra tiếp theo là sự thỏa thuận giữa người mua và người bán theo đúng quy định của pháp luật.

3.2. Quy trình dành cho người bán hàng/đăng tin

Người bán sau khi đăng ký thành công và được kích hoạt tài khoản thành viên của website  TMĐT trade.vinhlong.gov.vn thì được phép tạo lập gian hàng, đăng và cập nhật thông tin về doanh nghiệp và các sản phẩm chào bán. Các thông tin này chỉ được hiển thị trên wesite sau khi Ban biên tập Sàn giao dịch duyệt tin. Cụ thể theo các bước sau:

Bước 1:  Đăng ký tài khoản: Đăng ký các thông tin cá nhân để sử dụng chức năng giao dịch, trao đổi. Bao gồm: Tên đăng nhập, mật khẩu, Tên doanh nghiệp/cá nhân, số điện thoại liên hệ, địa chỉ giao dịch, tỉnh, thành phố…. Người dùng bắt buộc phải đồng ý với Quy chế sử dụng và Quy chế thành viên được công khai trên website.

Nhập các thông tin bắt buộc phải có:

- Tên truy cập: 

- Mật khẩu:  Gồm ít nhất 6 kí tự 

- Tên doanh nghiệp/cá nhân: Sẽ hiển thị trong phần thông tin người bán kèm theo tin đăng của bạn

- Email: Ví dụ: abcde@gmail.com

- Điện thoại: Số điện thoại để liên lạc.

- Địa chỉ. Địa chỉ của doanh nghiệp/cá nhân

 - Tỉnh/TP: nơi doanh nghiệp/cá nhân đang hoạt động

- Quận/Huyện: thuộc tỉnh nơi doanh nghiệp/cá nhân đang hoạt động

- Lĩnh vực kinh doanh: lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp/cá nhân

- Loại hình: loại hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp/cá nhân

- Nhập mã bảo vệ được cung cấp trong form đăng ký.

Lúc nhập xong Click chọn “Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản đã quy định”, sau đó nhấn nút Đăng ký. Sau khi đăng ký thành công thành viên cần được kích hoạt tài khoản để bắt đầu sử dụng website.

 

Bước 2:  Đăng nhập vào tài khoản: Dùng thông tin đã đăng ký để đăng nhập và được phép sử dụng các chức năng có trên website.

3.3. Quy trình kiểm tra, kiểm soát thông tin của Ban biên tập

Để có thể đăng tin, cập nhật thông tin của doanh nghiệp hoặc cá nhân trên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn, khách hàng bắt buộc phải là thành viên của website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn và cần đăng nhập thành công vào Sàn giao dịch với đúng tên đăng nhập và mật khẩu.

Sau khi đăng nhập thành công, thành viên có thể đăng tin và cập nhật những thông tin như: các thông tin liên quan đến doanh nghiệp, các nhóm hàng, sản phẩm,.. của doanh nghiệp có nhu cầu chào mua, chào bán (đối với doanh nghiệp); các thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ,…(đối với cá nhân).

Với những thông tin mà thành viên đã cung cấp, sau khi Ban biên tập website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn  xem xét và kiểm duyệt sẽ cho đăng tải trên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn.

Ban biên tập TMĐT trade.vinhlong.gov.vn  có toàn quyền xử lý, xóa các thông tin vi phạm quy chế đăng tin của website và trái với quy định của pháp luật.

3.4. Quy trình giao nhận vận chuyển, xác nhận/hủy đơn hàng, giải quyết tranh chấp, khiếu nại: theo thỏa thuận giữa người mua và người bán theo quy định của pháp luật.

3.5. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

a.      chế giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh giữa website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn và thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết.

Khi tranh chấp phát sinh giữa thành viên người mua và người bán, Ban biên tập website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn sẽ có trách nhiệm cung cấp cho thành viên người mua thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ thành viên người mua.

Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn Ban biên tập sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.

b.      Quy trình giải quyết tranh chấp

Bước 1: Thành viên người mua khiếu nại về hàng hóa của người bán trực tiếp qua email/thông tin cung cấp của người bán hoặc qua địa chỉ email của Ban biên tập qltm.sctvl@gmail.com.

Bước 2: Ban biên tập của website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó.

Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn thì Ban biên tập sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

        IV.     Quy trình thanh toán

Hiện tại, website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn chưa hỗ trợ chức năng thanh toán trực tuyến, nên quy trình thanh toán sẽ theo thỏa thuận giữa người mua và người bán trong quá trình liên hệ.

           V.     Đảm bảo an toàn giao dịch

Website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:

Các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ được đăng trên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn là các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ từ các nhà phân phối, nhà sản xuất đã được kiểm duyệt bởi Ban biên tập Sàn giao dịch. Vì vậy website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn đảm bảo cung cấp cho khách hàng những thông tin trung thực khi lựa chọn hàng hóa, dịch vụ được giao dịch trên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn. Bên cạnh đó, sau khi nhận được hàng hóa, hoặc sử dụng dịch vụ nếu khách hàng phát hiện hàng hóa không đúng như các thông tin do nhà sản xuất cung cấp, khách hàng có thể  phản ánh trực tiếp với nhà cung cấp hoặc với website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn, chúng tôi sẽ gửi khiếu nại của khách hàng đến nhà sản xuất để yêu cầu giải quyết. 

        VI.     Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Trong quá trình hoạt động của website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn thì việc thu thập thông tin cá nhân phải tuân thủ các quy định của pháp luật, Website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn có trách nhiệm áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân khách hàng. Cam kết không tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin cá nhân của khách hàng theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc buộc phải cung cấp khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6.1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Khi khách hàng giao dịch tại website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn, Ban biên tập website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn cần thu thập thông tin cơ bản của khách hàng như sau:

Đối với doanh nghiệp, thu thập những thông tin như: Tên doanh nghiệp, địa chỉ, email, điện thoại, lĩnh vực kinh doanh và loại hình kinh doanh,…

Đối với cá nhân (không phải doanh nghiệp), thu thập những thông tin như: Họ tê, địa chỉ, điện thoại,…

6.2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Mục đích thu thập thông tin trên là nhằm tạo sự liên lạc và kết nối liên tục của website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn với khách hàng và người bán. Ban biên tập website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn cam kết rằng tất cả các thông tin mà Ban biên tập Sàn giao dịch thu thập được của khách hàng từ hệ thống website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn chỉ dùng vào mục đích hiển thị thông tin cho khách hàng có nhu cầu mua hoặc bán tạo thêm nhiều cơ hội giao lưu cũng như thuận tiện trong việc tham khảo, tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ.

6.3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng là mãi mãi cho đến khi bạn còn là thành viên của website  TMĐT ww.trade.vinhlong.gov.vn

6.4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Tất cả những người có nhu cầu mua, bán, tham khảo, tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ hoặc nhà cung cấp được đăng tải trên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn khi truy cập vào website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn tại địa chỉ: www.trade.vinhlong.gov.vn đều có thể tiếp cận với những thông tin đó.

6.5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin 

Ban biên tập website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn thực hiện thu thập và quản lý thông tin tại Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: Số 2A, Hùng Vương, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

6.6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Người tiêu dùng là thành viên của website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn (www.trade.vinhlong.gov.vn) để cập nhật thay đổi thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào.

6.7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 Ban biên tập website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách:

-       Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép

-       Xóa thông tin cá nhân của bạn khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của Ban biên tập website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn 

6.8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Ban biên tập website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn thực hiện tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng theo quy định của pháp luật

    VII.     Quản lý thông tin xấu

7.1. Quy định về đăng tin

- Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban biên tập website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

- Thành viên phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin đăng tải trên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn. Mọi thông tin được sửa đổi, bổ sung, thay thế phải được thông báo kịp thời cho Ban biên tập website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn và cập nhật trên website .

- Thành viên không sử dụng dịch vụ của website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn  vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những nhu cầu chào bán, chào mua giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

- Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn trong bản Quy chế này.

- Thành viên không được hành động gây mất uy tín của website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn.

7.2. Danh sách hàng hóa/ dịch vụ cấm

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 47/2014/TT-BCT, thương nhân, tổ chức, cá nhân không được sử dụng website  thương mại điện tử để kinh doanh các hàng hóa hạn chế kinh doanh sau:

a) Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;

b) Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;

c) Rượu các loại;

d) Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến;

đ) Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

7.3. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin của Ban biên tập và Biện pháp xử lý khi vi phạm quy định đăng tin

Để có thể đăng tin, cập nhật thông tin của doanh nghiệp hoặc cá nhân trên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn, khách hàng bắt buộc phải là thành viên của website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn và cần đăng nhập thành công vào website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn với đúng tên đăng nhập và mật khẩu.

Sau khi đăng nhập thành công, thành viên có thể đăng tin và cập nhật những thông tin như: các thông tin liên quan đến doanh nghiệp, các nhóm hàng, sản phẩm,.. của doanh nghiệp có nhu cầu chào mua, chào bán (đối với doanh nghiệp); các thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ,…(đối với cá nhân).

Với những thông tin mà thành viên đã cung cấp, sau khi Ban biên tập website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn xem xét và kiểm duyệt sẽ cho đăng tải trên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn.

Ban biên tập website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn có toàn quyền xử lý, xóa các thông tin vi phạm quy chế đăng tin của Sàn và trái với quy định của pháp luật.

 VIII.     Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn qua địa chỉ email: qltm.sctvl@gmail.com hoặc số điện thoại: 0703 501927 hoặc 0703 823207. Ban biên tập website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn  sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các Thành viên tiếp tục tham gia website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn.

Tuy nhiên, website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn gây ra.

        IX.     Quyền và trách nhiệm của Ban biên tập website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn

9.1 Quyền của Ban biên tập website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn

-       Website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn nêu ra.

-       Ban biên tập website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn sẽ tiến hành xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên Sàn giao dịch. Các chính sách này sẽ được công bố trên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn.

-       Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Ban biên tập website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

-       Ban biên tập website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn.

-       Ban biên tập website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn.

-       Ban biên tập website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

-       Website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn theo luật bản quyền quốc tế và các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. “website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn”, “trade.vinhlong.gov.vn”, “thuongmai.vinhlong.gov.vn”, “Sàn giao dịch thương mại điện tử ngành công thương Vĩnh Long” và tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

9.2. Trách nhiệm của Ban biên tập Website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn

-       Ban biên tập website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn chịu trách nhiệm thực hiện Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: phối hợp với các đối tác nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet; xây dựng các chính sách phục vụ cho hoạt động website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép.

-       Ban biên tập website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn  sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn.

-       Ban biên tập website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn chịu trách nhiệm định hướng, xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: sản phẩm, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tin tức hoạt động thuộc lĩnh vực ngành công thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn.

-       Ban biên tập website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn.

-       Ban biên tập website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, thay đổi nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba và các lỗi khách quan khác. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

-       Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về vi phạm kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử

-       Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn

-       Khi khách hàng trên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng

-       Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website  những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm, hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật

-       Loại bỏ khỏi website  những thông tin bán hàng giả, hành nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này

-       Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website  phải cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

           X.     Quyền và trách nhiệm của thành viên tham gia website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn

       10.1. Quyền của thành viên tham gia website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn

-       Đối với các thành viên tham gia website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn sẽ được miễn phí thành viên. Phí thành viên được hiểu là khoản phí để được tham gia hoạt động trên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn không tính đến các khoản phí khác như phí thuê quảng cáo, các dịch vụ tư vấn, các khoản phí khác trên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn.

-       Khi đăng ký trỡ thành thành viên của website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn và được website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn đồng ý, thành viên là doanh nghiệp sẽ được tạo một cửa hàng riêng để trưng bày hàng hoá và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá doanh nghiệp của mình trên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn.

-       Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý cửa hàng và các giao dịch của mình trên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn.

-       Thành viên sẽ được thành viên của Ban biên tập Website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn hỗ trợ để sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng cửa hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn.

-       Thành viên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi do website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn hay các đối tác thứ ba cung cấp trên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên (Ví dụ: chính sách hỗ trợ đăng tải thông tin ban đầu của doanh theo Phiếu cung cấp thông tin,…)

-       Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn.

       10.2. Nghĩa vụ của thành viên

-       Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

-       Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn và những thông tin đang tải lên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn là chính xác và hoàn chỉnh (đặc biệt thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm mà thành viên cung cấp). Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh

-       Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp/cá nhân và các thông tin khác cung cấp, cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn.  

-       Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

-       Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn trong bản Quy chế này.

-       Thành viên không được hành động gây mất uy tín của website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn.

-       Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

-       Cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của webiste khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử

-       Tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền lợi sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác.

        XI.     Điều khoản áp dụng

-       Mọi tranh chấp phát sinh giữa website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn và thành viên sẽ được bàn bạc, giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

-       Quy chế của website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

-       Địa chỉ liên hệ chính thức của website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn là:

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

Số 2A, Đường Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: 070.3830330    Fax: 070.3826347

Email: sconthuong@vinhlong.gov.vn

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                         

- Bộ Công Thương;

- Lưu: VT, BBT.                                                                                                        

                                                                                                                                                          Phạm Tứ Phương